Defnyddio podlediadau wrth ddysgu ac addysgu

Myfyrwyr: defnyddio iTunes U yn eich DYSGU

Ar Apple Podcasts, mae miloedd o adnoddau am ddim ar gyfer cannoedd o bynciau gan brifysgolion gorau'r byd y gallwch eu defnyddio i archwilio eich pwnc.

  • Gyda'ch cyfrifiadur/gliniadur PC neu Mac, defnyddiwch yr iTunes Store i gyrraedd Apple Podcasts.
  • Gyda dyfais symudol Apple (iPad, iPhone neu iPod Touch) defnyddiwch yr ap Podcasts
  • Gyda dyfeisiau symudol eraill (Android, Windows ac ati), bydd angen i chi lwytho'r ffeiliau i lawr ar gyfrifiadur PC neu Mac drwy'r iTunes Store, ac yna eu llwytho i fyny i'ch ffôn/llechen yn y fformat priodol ar gyfer y ddyfais honno.
  • Ar hyn o bryd, dim ond ar ddyfeisiau symudol Apple (iPad, iPhone neu iPod Touch) mae cyrsiau iTunes U ar gael. Ar y rhain dylech ddefnyddio'r ap iTunes U.

Mae Cyfeirnodi Cywir yn hanfodol er mwyn osgoi cosbau academaidd yn eich aseiniadau. Dylech wirio canllaw cyfeirnodi'r Brifysgol neu ofyn i'ch Llyfrgellydd Gwybodaeth am gyngor ar y

Staff academaidd a chynorthwyol: defnyddio iTunes U i gefnogi ADDYSGU

Ychwanegu cynnwys Apple Podcasts i'ch modiwl Blackboard

Ar eich cyfrifiadur PC neu Mac, llwythwch yr eitem(au) rydych eisiau eu defnyddio i lawr yn yr ap iTunes. Dewch o hyd i'r ffeil wreiddiol ar eich system ac yna llwythwch i fyny ar Blackboard fel arfer. Mae gan TEACH wybodaeth ar sut i ychwanegu ffeiliau a sut i fewnosod sain a fideo ar gyfer eich modiwl Blackboard. Fel arall, gallwch ychwanegu dolen at yr eitem ar gyfer eich myfyrwyr (gweler isod).

Chwarae cynnwys sain/fideo mewn darlith/gweithdy

  • Defnyddio cyfrifiadur/system daflunio yr ystafell ddysgu — gwiriwch ymlaen llaw bod iTunes yn dal ar gael ar y cyfrifiadur y byddwch chi'n ei ddefnyddio. Os nad yw wedi'i osod yn barod, cysylltwch â'r tîm Cymorth Technoleg Gwybodaeth a byddant yn trefnu hyn. Noder: mae'n bosib y bydd angen i chi roi rhybudd iddynt rai dyddiau ymlaen llaw, felly mae'n werth gwirio mewn da bryd cyn eich darlith. Pan fo iTunes wedi'i osod, gallwch un ai chwarae'r sain/fideo yn fyw neu ei lwytho i lawr i'r llyfrgell iTunes leol a'i chwarae o'r llyfrgell honno.
  • Defnyddio eich dyfais eich hun (cyfrifiadur neu liniadur Windows/Mac, dyfeisiau symudol iPad/iPhone/iPod Touch) — gallwch un ai chwarae'r sain/fideo yn fyw gan ddefnyddio cysylltiad di-wifr, neu eu llwytho i'ch ap Podcasts/iTunes U a chwarae'r cynnwys oddi ar lein. Mae'n bosib y bydd angen cysylltydd arbennig er mwyn cysylltu â'r system daflunio yn y ddarlithfa, felly gwiriwch ymlaen llaw. Os oes angen canllaw arnoch, cysylltwch â'r tîm Cymorth Technoleg Gwybodaeth.

Rhannu eich dolenni gyda'ch myfyrwyr

O gyfrifiadur neu liniadur PC/Mac gan ddefnyddio'r ap iTunes:

  • Er mwyn rhannu podlediad, dde-gliciwch ar deitl y podlediad a chopïwch y ddolen. URL (dolen we) syml fydd yr hyn byddwch wedi'i gopïo, ac felly gallwch ei hychwanegu i'ch modiwl Blackboard/Moodle yn yr un ffordd ag unrhyw ddolen we arall. Gallech e-bostio'r ddolen hefyd, neu ei hychwanegu i flog er enghraifft.
  • Er mwyn rhannu eitem o bodlediad, cliciwch ar y saeth cwymplen wrth ochr y botwm 'Free', ac yna dewiswch o'r opsiynau: rhannu i Facebook, rhannu i Twitter, neu gopïo. Os ydych chi'n dewis copïo, yna gallwch ei ychwanegu i'ch modiwl ac ati (fel y nodwyd uchod).

O iPad/iPhone/iPod Apple gan ddefnyddio'r ap Podcasts:

  • Dewiswch yr eitem rydych eisiau ei rhannu — bydd hyn yn agor panel newydd. Dewiswch y saeth am i fyny yn y gornel dde uchaf, a byddwch yn cael opsiynau rhannu: drwy ap Mail, Twitter neu Facebook, neu gallwch ddewis 'Copy Link' er mwyn gludo'r ddolen yn rhywle (e.e. i Blackboard).