Catalog Podlediadau Prifysgol De Cymru

Y Diwydiannau Celfyddydol a Chreadigol

Clawr podlediad 'Murder, Mystery and Mayhem'

Murder, Mystery & Mayhem!

Ail-gread o ddrama radio fyw gan staff a myfyrwyr yr Ysgol Gerdd a Drama.

Clawr podlediad 'Terror Tales from Wales for Halloween'

Terror Tales from Wales for Halloween

Detholiad o straeon traddodiadol wedi'u dramateiddio, gan staff a myfyrwyr yr Ysgol Gerdd a Drama.

Clawr podlediad 'Music Composition and Production'

Music Composition & Production

Dadansoddiad cerddorol a chyfansoddol o waith gwreiddiol gan staff yr Ysgol Gerdd a Drama.

Clawr podlediad 'Artists of Wales'

Visual Culture of South Wales since 1910

Casgliad Celf y Brifysgol ac arddangosiadau yn 'Oriel y Bont', Trefforest.

Clawr podlediad 'Music Technology'

Music Technology: Audient ASP8024

Meysydd allweddol y system gerddoriaeth broffesiynol Audient ASP8024.


Clawr podlediad 'Photography'

Photography

Fideos gan yr Ysgol Gelf a Dylunio, gan gynnwys sut i lwytho camera 35mm.

Clawr podlediad 'Film Production'

Film Production

Astudiaethau Achos ffuglennol yn dangos gwahanol gamau o gynhyrchu ffilm.

Clawr podlediad 'Student Showcase: Drama'

Student Showcase: Drama

Wedi'i ysgrifennu a'i berfformio gan fyfyrwyr yr Ysgol Gerdd a Drama.

Clawr podlediad 'Student Showcase: Computer Animation'

Student Showcase: Computer Animation

Gwaith gan fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yr Adran Animeiddio yn Ysgol y Cyfryngau.

Clawr podlediad 'Student Showcase: Traditional Animation'

Student Showcase: Traditional Animation

Gwaith gan fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yr Adran Animeiddio yn Ysgol y Cyfryngau.

Clawr podlediad 'Student Showcase: Photojournalism'

Student Showcase: Photojournalism

Gwaith gan fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr y cwrs BA (Anrh) Ffotonewyddiaduraeth.

Busnes

Clawr podlediad 'Business Management Case Studies'

Business & Management Case Studies

Astudiaethau Achos ffuglennol y gellir eu defnyddio fel adnoddau dysgu ac addysgu.

Clawr podlediad 'Business Studies, Management & Entrepreneurship'

Business Studies, Management & Entrepreneurship

Adnoddau i gefnogi astudiaethau busnes a rheoli, cyfrifeg a chyllid, ac entrepreneuriaeth.

Clawr podlediad 'Welsh Transport Logistics'

Welsh Transport Logistics

Fideos wedi'u cyflwyno gan yr Athro Stuart Cole i'w defnyddio gydag astudiaethau logisteg.

Clawr podlediad 'Workplace Behaviours'

Workplace Behaviours

Cyfres o bodlediadau ar fwlio yn y gweithle.

Peirianneg a Chyfrifiadureg

Clawr podlediad 'Basics of Computer Programming'

Basics of Computer Programming

Fideos ac animeiddiadau i'ch cyflwyno i rai o egwyddorion sylfaenol rhaglennu cyfrifiadurol.

Clawr podlediad 'Communication Systems'

Communication Systems

Enghreifftiau wedi'u hanimeiddio o sut mae cyfrifiaduron yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth.

Clawr podlediad 'Management Techniques for Health & Safety Professionals'

Management Techniques for Health & Safety Professionals

Technegau rheoli i'w defnyddio gan weithwyr iechyd a diogelwch.

Clawr podlediad 'Software Alliance Wales Business Workshops'

Software Alliance Wales Business Workshops

Cyfle i gael blas ar feysydd technoleg yn ymwneud â busnes.

Ieithoedd

Clawr podlediad 'Dialogues for French Learners: Beginners’ Level '

Dialogues for French Learners: Beginners’ Level

Sgyrsiau i'ch helpu i ymarfer a chryfhau eich sgiliau Ffrangeg.

Clawr podlediad 'Dialogues for German Learners: Beginners’ Level'

Dialogues for German Learners: Beginners’ Level

Sgyrsiau i'ch helpu i ymarfer a chryfhau eich sgiliau Almaeneg.

Clawr podlediad 'Dialogues for Italian Learners: Beginners’ Level'

Dialogues for Italian Learners: Beginners’ Level

Sgyrsiau i'ch helpu i ymarfer a chryfhau eich sgiliau Eidaleg.

Clawr podlediad 'Dialogues for Spanish Learners: Beginners’ Level'

Dialogues for Spanish Learners: Beginners’ Level

Sgyrsiau i'ch helpu i ymarfer a chryfhau eich sgiliau Sbaeneg.

Clawr podlediad 'Dialogues for Welsh Learners: Entry Level'

Dialogues for Welsh Learners: Entry Level

Cyfres o bodlediadau i ddechreuwyr Cymraeg.

Clawr podlediad 'Vocabulary for Welsh Learners: Entry Level '

Vocabulary for Welsh Learners: Entry Level

Fideos 'cardiau fflach' i ddechreuwyr Cymraeg.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Clawr podlediad 'Law'

Law

Trosolwg o strwythur llysoedd

Crefydd ac Ysbrydolrwydd

Clawr podlediad 'Christmas Lectures'

Christmas Lectures

Darlithoedd Nadoligaidd gan academyddion y Brifysgol

Gwyddoniaeth a Meddygaeth

Clawr podlediad 'Life Sciences: Sport & Professional Practice'

Life Sciences: Sport & Professional Practice

Sam Warburton sy'n siarad am dimau cefndir sy'n cefnogi chwaraewyr proffesiynol gorau heddiw.

Clawr podlediad 'The Family Institute'

The Family Institute

Fideos gan y Sefydliad i Deuluoedd.

Clawr podlediad 'Clinical Skills for Student Child Health Nurses'

Clinical Skills for Student Child Health Nurses

Fideos yn dangos triniaethau cyffredin nyrsys.

Clawr podlediad 'Student Showcase: Sports Studies'

Student Showcase: Sports Studies

Ein myfyrwyr yn cynorthwyo gwaith ymchwil a datblygu'r Gleision ar gyfer monitro a dadansoddi perfformiad y chwaraewyr.

Clawr podlediad 'Our Amazing Universe'

Our Amazing Universe

Fideos, darlithoedd ac animeiddiadau o safon fyd-eang am gysawd yr haul.

Cymdeithas a Diwylliant

Clawr podlediad 'Global Governance'

Global Governance

Adnoddau yn cefnogi ein cwrs iTunes U: Introduction to Global Governance.

Dysgu ac Addysgu

Clawr podlediad 'Good Practice in Teaching & Learning'

Good Practice in Teaching & Learning

Adnoddau o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol De Cymru 2016, ynghyd ag astudiaeth achos ar Droi'r Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered.

Clawr podlediad 'Research Methods'

Research Methods

Animeiddiadau yn egluro ystod o dechnegau'n ymwneud â dulliau ymchwil, cyfweliadau a chasglu/dadansoddi data. Caiff yr adnoddau hyn hefyd eu defnyddio yn ein llyfr rhyngweithiol Research Methods ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entrepreneuriaid.

Clawr podlediad 'Short Talks for Busy Lives'

Short Talks for Busy Lives

Os nad oes gennych lawer o amser, rhowch gynnig ar ein sgyrsiau byrion ar ystod o bynciau.

Clawr podlediad 'Study Skills'

Study Skills

Adnoddau ar gyfer gwella eich sgiliau astudio.

Yn y Brifysgol: Byw ac Astudio

Clawr podlediad 'About the University of South Wales'

About the University of South Wales

Fideos am y Brifysgol, gan gynnwys ein lleoliad a neges gan yr Is-Ganghellor Julie Lydon.

Clawr podlediad 'About the Students’ Union'

About the Students’ Union

Fideos o Undeb y Myfyrwyr.

Clawr podlediad 'Careers & Employability'

Careers & Employability

Cyngor ymarferol ar chwilio am swyddi a lleoliadau gwaith gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.