Podlediadau

(Gynt iTunes U Collections)

Noder: Roedd y podlediadau yma'n arfer bod yng nghasgliadau iTunes U tan hydref 2017, pan symudodd Apple y cynnwys i Apple Podcasts.

Mae Podlediadau Prifysgol De Cymru yn adnoddau addysgol sydd wedi'u grwpio yn ôl thema, y gellir eu gweld ar-lein, neu eu llwytho i lawr i'w defnyddio oddi ar lein.

Mae'r podlediadau'n cynnwys pedwar math o adnodd:

  • Fideo (gan gynnwys animeiddiadau)
  • Sain (gan gynnwys podlediadau)
  • e-lyfrau — yn fformat ePub3, ar gyfer iPhone/iPad/iPad Touch a'r rhan fwyaf o declynnau darllen e-lyfrau (ac eithrio Kindle*)
  • PDF

Clawr gwaith celf ddewiswyd o Podlediadau PDC ar gael ar Apple PodcastsPodcasts

*Mae rhai e-lyfrau hefyd ar gael mewn fformat sy'n addas i Kindle (.mobi) — mae dolenni i lwytho'r rhain i lawr ar wahân ar gael ar y dudalen e-lyfrau.
Mae'r rhan fwyaf o'n podlediadau yn seiliedig ar bynciau penodol, ond mae rhai'n trin ystod eang o bynciau, er enghraifft Talking Points: Public & Guest Lectures a Short Talks for Busy Lives.
Gallwch weld y rhestr lawn o'n podlediadau ar ein tudalen CATALOG.