e-Lyfrau

Beth yw e-lyfr?

Llyfr electronig syml sy'n cynnwys testun a darluniau yw e-lyfr, y mae modd ei ddarllen ar gyfrifiadur neu declyn llaw. Nid yw'r nodweddion rhyngweithiol a geir mewn llyfr rhyngweithiol yn gweithio mewn e-lyfr. Fodd bynnag, mae modd darllen e-lyfrau ar ystod ehangach o ddyfeisiau.

E-lyfrau a gyhoeddwyd gan Brifysgol De Cymru

Study Skills for Higher Education: Exams

Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich arholiad, er mwyn cynyddu eich siawns o lwyddo. Mae'r penodau'n trafod: adolygu ar gyfer eich arholiad, dulliau astudio sy'n eich helpu i gofio, a sefyll eich arholiadau. Mae awgrymiadau darllen pellach hefyd wedi'u cynnwys.


Mae'r llyfr hwn ar gael mewn gwahanol fformatau sy'n addas ar gyfer eich dyfais e-ddarllen:

iPad, iPhone, iPod Touch: Llwythwch yr e-lyfr 'Exams' i lawr o'r iBooks Store.

Kindle: Llwythwch y ffeil .mobi ar gyfer yr e-lyfr 'Exams' i lawr

Teclynnau darllen e-lyfrau eraill: Llwythwch y ffeil ePub3 ar gyfer yr e-lyfr 'Exams' i lawr i gyfrifiadur/gliniadur PC neu Mac ac yna anfonwch/uwchlwythwch i'ch teclyn darllen e-lyfrau.


Study Skills for Higher Education: Exams — book cover

Study Skills for Higher Education: Writing Academic Assignments

Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich asesiad ysgrifenedig, er mwyn cynyddu eich siawns o lwyddo. Mae'r penodau'n trafod: sgiliau craidd, gan gynnwys cyfeirnodi, a byddwch yn dysgu sut i fynd ati i wneud gwahanol asesiadau ysgrifenedig megis traethodau, adroddiadau, astudiaethau achos clinigol (nyrsio), ymdriniaethau, crynodebau/précis a dadansoddi dogfennau. Mae awgrymiadau darllen pellach hefyd wedi'u cynnwys.


Mae'r llyfr hwn ar gael mewn gwahanol fformatau i weddu i'ch dyfais e-ddarllen:

iPad, iPhone, iPod Touch: Llwythwch yr e-lyfr 'Writing Assignments' i lawr o'r iBooks Store.

Kindle: Llwythwch y ffeil .mobi ar gyfer yr e-lyfr 'Writing Assignments' i lawr.

Teclynnau darllen e-lyfrau eraill: Llwythwch y ffeil ePub3 ar gyfer yr e-lyfr 'Writing Assignments' i lawr i gyfrifiadur/gliniadur PC neu Mac ac yna anfonwch/uwchlwythwch i'ch teclyn darllen e-lyfrau.


Study Skills for Higher Education: Writing Academic Assignments — book cover

Study Skills for Higher Education: Presentations

Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer rhoi cyflwyniadau, er mwyn cynyddu eich siawns o gyfleu eich neges yn llwyddiannus i'ch cynulleidfa. Mae'r penodau'n trafod: agweddau ar gynllunio, megis ystyried eich diben, cynulleidfa a lleoliad; llunio a strwythuro'r cyflwyniad; a rhoi'r cyflwyniad, gan gynnwys fel rhan o grŵp. Mae awgrymiadau a dolenni ar gyfer darllen pellach hefyd wedi'u cynnwys.


Mae'r llyfr hwn ar gael mewn gwahanol fformatau i weddu i'ch dyfais e-ddarllen:

iPad, iPhone, iPod Touch: Llwythwch yr e-lyfr 'Presentations' i lawr o'r iBooks Store.

Kindle: Llwythwch y ffeil .mobi ar gyfer yr e-lyfr 'Presentations' i lawr.

Teclynnau darllen e-lyfrau eraill: Llwythwch y ffeil ePub3 ar gyfer yr e-lyfr 'Presentations' i lawr i gyfrifiadur/gliniadur PC neu Mac ac yna anfonwch/uwchlwythwch i'ch teclyn darllen e-lyfrau.


Study Skills for Higher Education: Presentations — book cover

International Women’s Day

E-lyfr yn cynnwys casgliad o waith. Mae Dydd Rhyngwladol y Merched yn gyfle i ddathlu llwyddiannau menywod, gan alw am gydraddoldeb.

Cynhaliwyd y Dydd Rhyngwladol y Merched cyntaf ym 1911, ac erbyn hyn caiff ei ddathlu bob blwyddyn ar 8 Mawrth. Cynhelir miloedd o ddigwyddiadau i anrhydeddu llwyddiannau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod. Ledled y byd, mae sefydliadau, llywodraethau, elusennau, sefydliadau addysgol, grwpiau menywod, corfforaethau a'r cyfryngau'n dathlu'r diwrnod.

Gwnewch iddo Ddigwydd oedd thema Dydd Rhyngwladol y Merched yn 2015, a oedd yn annog gweithredu'n effeithiol er mwyn hyrwyddo a chydnabod menywod.
Yn y casgliad hwn, mae staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn ymuno â dathliadau Dydd Rhyngwladol y Merched: rydyn ni'n dysgu am y menywod sydd wedi ysbrydoli eraill; rydyn ni'n rhoi cipolwg i chi o'r teithiau mae rhai o'n hacademyddion wedi'u gwneud i gyrraedd lle maen nhw nawr; ac rydyn ni'n ymfalchïo — yn fawr — yn y rhan rydyn ni wedi'i chwarae yn helpu i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o fenywod sy'n llwyddo.


Llwythwch yr e-lyfr i lawr: Make It Happen: The University of South Wales celebrates International Women's Day 2015 (mae hwn yn addas ar gyfer dyfeisiau Apple a teclynnau darllen ePub, ond nid yw'n addas ar gyfer Kindle)


Make it Happen eBook cover