Llyfrau

Mae Prifysgol De Cymru wedi cyhoeddi llyfrau electronig mewn dau fformat ers 2010: ePub a llyfrau rhyngweithiol (iBook). Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyhoeddi trydydd fformat: ePub3 Fixed Layout. Mae gan bob un o'r fformatau hyn wahanol fanteision a chyfleoedd i gefnogi ein myfyrwyr i fynd â chynnwys o Brifysgol De Cymru at gynulleidfa ehangach.

Hyd yn hyn, mae pob un o'n llyfrau wedi'u rhyddhau am ddim o dan Drwydded Ryngwladol Comin Creu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. Mae hwn yn rhan o'n hymrwymiad i Adnoddau Addysgol Agored.