Gwobrau a Chydnabyddiaeth

2016: Gwobrau Cyfryngau Addysg Porth Dysgu CADARN

ENILLYDD: Cais Allanol Gorau

Flowcharting 1: decisions, processing and looping

Yn yr animeiddiad hwn, mae senario syml yn tywys y dysgwr drwy gamau rhesymegol strwythuredig, wedi'u cefnogi gan animeiddiad a throslais clir, i egluro sut caiff siartiau llif eu defnyddio i ddadansoddi, cynllunio ac arwain y broses resymegol sy'n sail i waith dylunio ac ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol. Drwy hyn, gall y dysgwr ddeall pa gamau sydd eu hangen.

Y fideo hwn oedd y cyntaf mewn cyfres a ddatblygwyd ar gyfer cwrs ar-lein am ddim ar iTunes U: Basics of Computer Programming, with Raspberry Pi. Mae'r fideo (a gweddill y gyfres) hefyd ar gael fel adnodd unigol mewn casgliad iTunes U, o'r enw Basics of Computer Programming.

CANMOLIAETH ARBENNIG: Cais Allanol Gorau

Gwasgariad a gwyriad safonol

Mae gwyriad safonol yn gysyniad anodd ym maes dadansoddi meintiol y mae llawer o fyfyrwyr yn cael anhawster ei ddeall. Yn y fideo hwn, mae senario syml yn tywys y dysgwr drwy gamau rhesymegol strwythuredig, wedi'u cefnogi gan animeiddiad a throslais clir, i egluro sut caiff gwasgariad data ei fesur. Drwy hyn, mae'n haws i'r dysgwr ddeall y dull damcaniaethol.

Datblygwyd yr animeiddiad gwreiddiol ac unigryw hwn yn wreiddiol i gefnogi pennod Dadansoddi Meintiol y llyfr rhyngweithiol 'Research Methods'. Saesneg oedd y llyfr gwreiddiol, ond ail-grëwyd y fideo gyda chynnwys a throslais Cymraeg, i greu'r llyfr Cymraeg Dulliau Ymchwil. Dyma yw'r adnodd academaidd cyntaf o'i fath ar y pwnc yn Gymraeg. Mae'r fideo 'Gwasgariad a gwyriad safonol' (a gweddill yr animeiddiadau) hefyd ar gael fel adnodd unigol mewn casgliad iTunes U, o'r enw Research Methods / Dulliau Ymchwil.

Caiff y llyfr rhyngweithiol a'r casgliad iTunes U, sy'n cynnwys y fideo hwn, eu defnyddio fel adnoddau craidd ar gyfer pob cynllun gradd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru. (Caiff y fersiwn Saesneg hefyd ei defnyddio'n eang yn Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru, ac mae'n adnodd a enwir ar gyfer myfyrwyr busnes mewn prifysgolion eraill.)