Cyslltwch ni

Deunydd ar gyfer iTunes U ac Apple Podcasts (staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn unig)

I gael gwybodaeth gyffredinol am ddarpariaeth iTunes U ac Apple Podcasts Prifysgol De Cymru, neu i drafod eich syniadau am ddeunydd newydd, mae croeso i chi e-bostio Tîm Cyhoeddi Digidol neu ein ffonio ar 01443 482120.

Hawliau

I gael gwybodaeth am hawliau, caniatâd a hawlfraint, neu i roi gwybod i ni am achos tybiedig o dorri hawlfraint, cysylltwch â'n Tîm Cyhoeddi Digidol.

Cyfryngau cymdeithasol

Twitter

Dilynwch ni i gael diweddariadau pynciol a dolenni at gyhoeddiadau newydd: PDE ar iTunes U

LinkedIn

Ymunwch â'n grŵp i gael newyddion ac eitemau nodwedd: USW Open Educational Resources (OER): iTunes U & more

YouTube

Mae detholiad o fideos o'n casgliadau hefyd ar gael ar ein sianel YouTube.

Pinterest

Mae lluniau clawr dethol o'n casgliadau hefyd ar gael ar ein byrddau Pinterest.