Cyrsiau iTunes U

Nid oes cymwysterau ffurfiol yn gysylltiedig â'n cyrsiau iTunes U, na chredydau tuag at gymwysterau ffurfiol.

Gellir cael mynediad at gyrsiau iTunes U drwy ap iTunes ar ddyfais Apple iOS. CAEAu ydyn nhw mewn gwirionedd, ac maen nhw am ddim, ar-lein ac yn agored i unrhyw un sydd â mynediad at ddyfais symudol Apple (iPad, iPhone, iPod Touch). Cyflwynir y cyrsiau mewn fformat addysgegol strwythuredig, gyda naratif yn rhoi'r cyd-destun i bob rhan. Mae ein cyrsiau'n seiliedig ar weithgaredd, gyda chyfleoedd i fyfyrio ac archwilio, ac maent yn ymgorffori adnoddau dysgu gwreiddiol a dolenni at adnoddau allanol.

Caiff ein holl adnoddau cyfryngol gwreiddiol ar gyfer y Cyrsiau hefyd eu cyhoeddi yn y casgliadau partner, a gellir eu gwylio neu eu llwytho i lawr ar gyfrifiadur PC a Mac.

Nodyn i academyddion Prifysgol De Cymru

Ynghyd â'r budd i'r cyhoedd o ran gwybodaeth, mae ein cyrsiau iTunes U yn ffordd wych o arddangos a marchnata eich cwrs, a gellir eu defnyddio hefyd fel gweithgaredd ar ôl ymrestru/cyn dechrau cwrs, er mwyn sbarduno diddordeb eich myfyrwyr newydd a'u paratoi i astudio'n ffurfiol.

Os hoffech greu cwrs iTunes U ar gyfer eich modiwl/cwrs/pwnc, mae'n hawdd gwneud hynny gan ddefnyddio'r teclyn syml ar-lein. Gall tîm iTunes U eich cefnogi chi gyda'r camau cynllunio a chynhyrchu, ond chi fydd yn â'r rheolaeth a'r cyfrifoldeb am y cynnwys. Pan fydd yn barod, gall tîm iTunes U ei gyhoeddi ar eich rhan, a bydd gennych ddolen we y gellir ei rhannu, er enghraifft ar eich tudalennau marchnata pwnc/cwrs.

Cysylltwch â'r tîm Cyhoeddi Digidol i gael rhagor o wybodaeth.

Cyrsiau iTunes U Prifysgol De Cymru

Basics of Computer Programming, with Raspberry Pi.

Mae'r cwrs hwn am ddim ac wedi'i ddylunio er mwyn eich cyflwyno i hanfodion rhaglennu cyfrifiadurol, a dechrau arni gyda Raspberry Pi. Mae hefyd yn addas fel cwrs blasu ar gyfer pob Gradd Cyfrifiadureg.

Casgliad partner (ar gyfer cyfrifiaduron PC a Mac): Basics of Computer Programming.

Gwaith celf Basics of Computer Programming with Raspberry Pi Course

Introduction to Global Governance

Cwrs agored am ddim, sydd wedi'i ddylunio i roi dealltwriaeth i chi o ddulliau byd-eang a lleol o fynd i'r afael â heriau byd-eang, gan gynnwys hawliau dynol, hawliau llafur, dirywiad amgylcheddol a gwrth-lygredigaeth. Mae hefyd yn addas fel cwrs blasu ar gyfer MSc Llywodraethu Byd-eang.

Casgliadau partner (ar gyfer cyfrifiaduron PC a Mac): Global Governance a Talking Points: Public and Guest Lectures.

Gwaith celf cwrs 'Introduction to Global Governance'