Canllaw hawlfraint

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod popeth ar safle iTunes U Prifysgol De Cymru yn cydymffurfio â chyfraith y Deyrnas Unedig.

Rheoliadau Cyfrifiadurol

Dylai defnyddwyr y tudalennau gwe hyn hefyd fod yn gyfarwydd â Rheoliadau Cyfrifiadurol Prifysgol De Cymru.

Preifatrwydd

Mae Prifysgol De Cymru yn ymroddedig i warchod preifatrwydd pawb sy'n defnyddio ei thudalennau gwe, ac mae ein Polisi Preifatrwydd Gwefan yn egluro sut caiff gwybodaeth a geir gan ddefnyddwyr y tudalennau gwe hyn ei chasglu a'i defnyddio.

iTunes U ac Apple Podcasts

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mae cynnwys gwaith a gyhoeddir ar iTunes U ac Apple Podcasts gan Brifysgol De Cymru wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Comin Creu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â thîm Cyhoeddi Digidol y Brifysgol.